واحد مشاوره دبیرستان حضرت امام خمینی ره

مطالبی در خصوص مشاوره برای دانش آموزان در زمینه های .تحصیلی و خانوادگی و ...طراح قالب: آوازک

پیامهای مشاوره ای

فراوان لبخند بزن زیرا هزینه ای ندارد ولی ارزشش قابل تصور نیست .

برای بوئیدن گلهای سرخ وقت بگذار .

هرگز تسلیم نشو

از دکتر غیوری

به خدا ایمان داشته باش و  خوشی ها را از سوی خدا و سختی ها را امتحانات خدا بدان . اینگونه هیچ وقت دچار غم و اندوه نخواهی شد .

ر.م.ج

[ شنبه بیست و هشتم دی 1387 ] [ 9:11 ] [ مشاور دبیرستان حضرت امام خمینی(ره) ]

[ ]