مشاوره دبیرستان

مطالبی در خصوص مشاوره برای دانش آموزان در زمینه های .تحصیلی و خانوادگی و ...

پیامهای مشاوره ای

فراوان لبخند بزن زیرا هزینه ای ندارد ولی ارزشش قابل تصور نیست .

برای بوئیدن گلهای سرخ وقت بگذار .

هرگز تسلیم نشو

از دکتر غیوری

به خدا ایمان داشته باش و  خوشی ها را از سوی خدا و سختی ها را امتحانات خدا بدان . اینگونه هیچ وقت دچار غم و اندوه نخواهی شد .

ر.م.ج

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ساعت 9:11  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  |